Výsledky léčby:

Shodně s výsledky uváděnými v zahraničí můžeme na základě našich zkušeností (od konce roku 1993 do současnosti máme v evidenci téměř patnáct tisíc pacientů) konstatovat, že:

  1. Autovakcíny SIAB - specifická individuální autobioterapie podáváné pod jazyk ve formě kapek působí především příznivě na obranyschopnost organismu, jako imunomodulátor, u všech zatím sledovaných poruch imunity.V pravidelných odstupech jsou prováděny laboratorní kontroly imunologických a biochemických parametrů, které většinou potvrzují zlepšený klinický stav pacienta.
  2. Autovakcíny SIAB - specifická individuální autobioterapie mají významný účinek detoxikační. Jejich podávání příznivě ovlivňuje činnost metabolicky aktivních orgánů a orgánů s detoxikační funkcí a tím i celkovou metabolickou situaci v organismu. Laboratorně můžeme sledovat tendenci k normalizaci jaterních testů, ledvinných parametrů, ubývání imunokomplexů …
  3. U pacientů s nádorovým onemocněním zlepšení obranyschopnosti zvyšuje šanci vypořádat se ze základním onemocněním. Kromě toho se zlepšuje reakce na zátěž, kterou pro pacienta chemoterapie či radioterapie nesporně představují. Zde mají autovakcíny SIAB - specifická individuální autobioterapie roli základní podpůrné terapie.
  4. V dětském věku lze u pacientů pozorovat rychlejší nástup účinků i celkově výraznější efekt léčby než u dospělých. Na druhé straně ztrácejí autovakcíny rychleji na aktuálnosti, což si vynucuje častější přípravu nové autovakcíny.
  5. Nespornou výhodou léčby těmito vakcínami je absence vedlejších a nežádoucích účinků a veliká šíře jejich použití, která vyplývá z povahy působení autovakcín SIAB - specifická individuální autobioterapie.