Terapie:

V průběhu mnohaleté praxe byl vypracován individuální způsob přípravy různých autovakcín SIAB - specifická individuální autobioterapie (postup výroby je od roku 1986 uveden v německém lékopise) z biologického materiálu pacienta. Především krev, která protéká celým tělem, nesoucí v sobě vedle krevních buněk i živné látky, kyslík a odnášející různé zplodiny, vznikající neustále při látkové výměně, obsahuje nesmírné množství informací. Zpětným podáním vlastní informace do organismu dojde k spuštění sebereparačních procesů: nastartuje se tedy proces sebeuzdravování.

Takový proces sebereparace probíhá zcela individuálně - nejrychleji reagují děti, pomaleji starší pacienti. Závažnost a doba předcházejícího onemocnění mají vliv na výsledný efekt léčby.

Preparáty:

SANGUDOT (sanguis = krev) je základní léčebný preparát, tedy autovakcína připravená z krve pacienta. Podává se ve formě kapek několikrát denně pod jazyk. Dávkování se u různých onemocnění liší, průměrná dávka se pohybuje mezi 6 a 30 kapkami za den.

URODOT (urea = moč) je preparát, který podporuje detoxikační procesy v organismu. U dětí do šesti let se obvykle volí pouze tato vakcína.

SOLUDOTY (solutio=roztok) jsou podávány se základními autovakcínami a připravují se z kultivovaného biologického materiálu, např. sputum, kůže, moč atd.

Všechny uvedené autovakcíny se připravují ve formě kapek a užívají pod jazyk. Preparáty jsou stabilizovány podle předpisu malým množstvím etanolu.