Krystaloptická analýza: nepřímá diagnostická metoda, při které se za pomoci mikroskopu hodnotí tvarové odlišnosti základních struktur a jejich hojnost v krystalizátu připraveném z krve pacienta.

Krevní krystalizát: pro každého pacienta individuálně připravený ze žilní krve patentovaným způsobem a za striktně konstantních podmínek krystalizace. Krystalické zákonitosti jsou podmíněny informacemi obsaženými v krvi nemocného.

Textura: útvar v krevním krystalizátu, který reprezentuje projev metabolizmu určitého orgánu nebo orgánové soustavy.

Sklerotická textura: stav hypoergie, degenerace v orgánu či orgánové soustavě (degenerativní a hypotrofické změny, hypofunkce a p.).

Lytická textura: hyperergický, hypermetabolický stav v odpovídajícím orgánu či orgánové soustavě (zánět, hyperfunkce a p.).

Toxiny: historický termín pro škodliviny působící na organismus.

Exogenní toxiny: škodliviny přicházející zvenčí. Nejčastěji se jedná o mikrobiální vlivy (viry, bakterie, plísně, paraziti a p.).

Endogenní toxiny: škodlivé vlivy v organismu, podmíněné poruchou funkce některého orgánu nebo orgánové soustavy.

Strukturální porucha: rozrušení bežného pravidelného uspořádání a vnitřní stavby textury. Podle typu a míry destrukce rozlišujeme několik stupňů strukturálních poruch.