Diagnostika:

Vedle klasického internistického vyšetření při jednotlivých konzultacích a laboratorních vyšetření, které se provádějí v pravidelných odstupech či podle potřeby, se v Paracelsiu Praha provádí mikroskopické vyšetření krevního krystalizátu. Při analýzách mnoha krevních vzorků pacientů s klinicky prověřenými jenoznačnými diagnózami se podařilo prokázat, že v krystalizátech nemocných se stejnými diagnózami se na typickém místě vyskytují velmi podobné nebo zcela totožné krystalické textury. Po několika letech výzkumné práce bylo možno udělat závěr, že poruchy látkové výměny v buňkách jednotlivých orgánů mají svůj typický výraz v ovlivnění krystalické textury a že tyto poruchy se často vzájemně podmiňují. Zkušený diagnostik je za pomoci mikroskopu schopen popsat kvalitativně změny textur a tím i metabolický stav organismu. Pro tato vyšetření byla cíleně vypracována terminologie.

Proto pod odkazem "Krystaloptická analýza" najdete několik základních pojmů, se kterými se při hodnocení krystalizátu setkáváme.