====== Rozdíly ====== Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

about_paracelsium [2017/02/23 12:03]
asklepios
about_paracelsium [2018/07/11 14:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-{{htmlmetatags>​metatag-keywords=(Interna Imunologie) +{{htmlmetatags>​metatag-keywords=(Interna,Imunologie) 
-metatag-description=(Imunologie Interna)}}+metatag-description=(Paracelsium Praha Imunologie Interna)}}
  
 {{:​pic1.jpg?​120 |}} {{:​pic1.jpg?​120 |}}
 + 
 **Paracelsium Praha se od roku 1993 věnuje výrobě a výzkumu působení individuálních preparátů ([[SIAB]]) připravovaných z biologického materiálu konkrétního pacienta. Další činnost Paracelsia představuje aplikace doplňkové diagnostické metody, jejímž jádrem je mikroskopické vyšetřování krevního krystalizátu,​ připravovaného z žilní krve nemocného.** **Paracelsium Praha se od roku 1993 věnuje výrobě a výzkumu působení individuálních preparátů ([[SIAB]]) připravovaných z biologického materiálu konkrétního pacienta. Další činnost Paracelsia představuje aplikace doplňkové diagnostické metody, jejímž jádrem je mikroskopické vyšetřování krevního krystalizátu,​ připravovaného z žilní krve nemocného.**