Paracelsium Praha se od roku 1993 věnuje výrobě a výzkumu působení individuálních preparátů (SIAB - specifická individuální autobioterapie) připravovaných z biologického materiálu konkrétního pacienta. Další činnost Paracelsia představuje aplikace doplňkové diagnostické metody, jejímž jádrem je mikroskopické vyšetřování krevního krystalizátu, připravovaného z žilní krve nemocného.

V nestátním zdravotnickém zařízení Paracelsium Praha je toho času zaregistrováno téměř dvacet tisíc léčených pacientů. Mnozí z nich přišli, až když ostatní léčebné možnosti selhaly. Z principu našich léčebných postupů vyplývá, že v ideálním případě by měl pacient přijít ještě před vznikem zdravotních potíží. V celé medicíně by měla být prevence, tedy předcházení vzniku nemoci, základním heslem.

Zdraví je definováno jako stav, kdy člověk nemá žádné tělesné ani duševní potíže. Takový stav je zajišťován nesmírně složitými pochody, které neustále udržují celý organismus v rovnováze. Každému z nás je vrozený princip jeho vlastní, individuální rovnováhy - tedy pomocí tzv. genetickém kódu je naprogramován optimální stav našeho organismu. Každý zásah do této rovnováhy vyvolává v našem těle řadu protireakcí - odpovědí. Čím větší zásah, tím silnější vychýlení rovnováhy. To se týká samozřejmě i léků, které člověk užívá. Žádný lékař či vědec na světě nemůže přesně vědět jak organismus konkrétního pacienta odpoví na medikamentózní terapii. Léky jsou většinou látky našemu organismu cizí a nikdo nemůže určit opravdu optimální dávku léku pro každého jednotlivce, u kterého neustále probíhá látková výměna, je vystaven i různým psychickým tlakům, individuálně se stravuje atd. Proto by prevence i léčba měly být šetrné a zaměřené na to, aby si organismus sám obnovil svoji rovnováhu.